Regulamin biegu   17. Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 7 czerwiec  2020

 

Organizator

Europamarathon Görlitz - Zgorzelec e.V.

Urząd Miasta Zgorzelec

 

Miejsce, data             Görlitz-Zgorzelec, 7 czerwiec 2019

Start, meta                 Elisabethstraße Görlitz

06.06.2020                 od godz. 17.30 do 21.00 „Spaghetti-Party” na „Elisabethplatz” w Görlitz

07.06.2020 r. Czasy startów (zastrzega się możliwość zmian)

09:00 / 09:03             Rolki ok. 21,9 km / ok. 11,6 km                  

09:05                          Półmaraton: rowery ręczne, hulajnogi, rowery jednokołowe

                                   Maraton rowery jednokołowe

09:10                          Maraton bieg, Półmaraton bieg

10:50/10:52                Bieg na 5 km; chód na 5 km

11:30/11:32                Bieg na 10 km ; chód na 10 km

14:00                          2,3  km rolki (do 13 lat)

14:15                          2 km BIRKENSTOCK bieg (do 13 lat)

14:45                          Bieg dla dzieci Landskron Brause-Sausen na 400 m (4 do 7 lat)

 

Zakończenie biegów: godz. 15:10

 

Trasa biegu

Transgraniczny bieg okrężny Niemcy - Polska – Niemcy po asfaltowych ulicach o profilu falistym.

Trasa biegu jest urzędowo zmierzona i posiada aktualny atest.

Maraton: 2 rundy; rolki: ok. 21,9 km 2 rundy

 

Uprawnienie do uczestnictwa

Europamarathon Görlitz - Zgorzelec będzie przeprowadzony wg ustaleń Niemieckiego  Związku Lekkiej Atletyki (DLV). Rolkarze, rowery ręczne i hulajnogi startują zgodnie z wymogami swoich związków sportowych.

Start  jest otwarty dla biegaczy/biegaczek z roczników:

2002 i starsi    - maraton bieg                                                                                                                                       

2004 i starsi    - półmaraton bieg

2006 i starsi    - półmaraton rolkarze                                                                                                                                  

2010 i starsi    - bieg na 10 km                                                                                                                                         

2012 i starsi    - bieg na 5 km

2007 i młodsi - bieg na 2 km / rolki na 2,3 km

2013 – 2016   - bieg dla dzieci na 400 m                                                                                                             

 

Podział na klasy / klasyfikacje

Uczestników na wszystkich dystansach podzielono na grupy wiekowe wg DLV.

Zawodników na rolkach podzielono wg klasyfikacji DRIV.

Zawodnicy na rowerach ręcznych wg klasyfikacji: pozycja leżąca / klęcząca.

Zawodnicy na rowerach jednokołowych klasyfikacja: Standard, Unlimited, Panie / Panowie

Chodziarze na 5 i 10 km otrzymają dyplom uczestnictwa z osiągniętym czasem.

 

Dla osób na rolkach kask jest obowiązkowy. Poza tym zaleca się posiadanie ochraniaczy na kolana i łokcie.

Zrzeczenie się prawa do startu

Jeśli po dokonaniu zgłoszenia nie skorzysta się z prawa do startu, to nie istnieje roszczenie do zwrotu opłaty startowej. Opłata  zostanie przeznaczona na organizację imprezy.

 

Dekoracja zwycięzców / nagrody

Za zajęcie miejsca od 1 - 6 w klasyfikacji łącznej we wszystkich dyscyplinach (k/m) zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe (nie dotyczy chodziarzy i biegu na 400 m).

Bieg na 2 km oraz rolki na 2,3 km -  nagrody rzeczowe : miejsca 1- 6 w kategoriach wiekowych: U14 (12/13),  U12 (10/11),  U10 (7/8/9)

 

Czasy ceremonii wręczenia nagród można znaleźć na tablicach ogłoszeń.

Prosimy zwycięzców o przestrzeganie czasów dekoracji.

Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Około 25 minut po dobiegnięciu zawodnika do mety nastąpi wydruk dyplomu uczestnictwa w zawodach.

Wydruk poprzez internet możliwy będzie od dnia 10.06.2020.

 

Wyniki

Wyniki będą opublikowane w internecie. Nieoficjalne wyniki zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów na terenie Biura Zawodów, na wywieszonych listach.

 

Tabela opłat startowych w tym opłata za chip.

Data zgłoszenia

Maraton

Półmaraton

 10 km

5 km

2 km

 400 m

do 02.02.20

120 zł

100 zł

72 zł

40 zł

16 zł

0 zł

do 05.04.20

140 zł

120 zł

84 zł

44 zł

16 zł

0 zł

do 22.05.20

160 zł

140 zł

96 zł

48 zł

20 zł

0 zł

Po terminie  06-07.06.20

180 zł

160 zł

100 zł

52 zł

24 zł

0 zł

 

Dodatkowo można zakupić:

koszulkę bawełnianą dla dzieci w cenie 20 zł  i dla dorosłych w cenie 32 zł;

koszulkę do biegania dla dzieci w cenie 40 zł i dla dorosłych w cenie 80 zł                                                                                                                                 

 

Kwotę za koszulkę(i) należy wpłacić razem z opłatą startową.

Dane dla dokonania przelewu bankowego / wpłaty opłaty startowej.

Właścicielem konta jest:

Biegowe Stowarzyszenie EDI-TEAM Zgorzelec

Konto: Plus – Bank S.A.   84 1680 1235 0000 3000 1591 6952

Tytułem: opłata startowa za.......(obowiązkowo podać dystans oraz nazwisko i imię zawodnika lub numer startowy podany w mailu zwrotnym po rejestracji przez internet).

Przy przelewie bankowym  / wpłacie do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.  Zgłoszenia bez opłaty startowej będą kasowane po 10 dniach od daty rejestracji !!

Istnieje możliwość ponownego zgłoszenia.

 

DATA  WPŁYWU  OPŁATY  STARTOWEJ  STANOWI  DATĘ  ZGŁOSZENIA !!

Zgłoszenia

Zgłoszenie może nastąpić tylko pocztą na podstawie kompletnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego lub online pod adresem internetowym:

www.europamarathon.de

Od zawodników nieletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego. Zgłoszenia telefoniczne, faksem lub mailem nie będą brane pod uwagę!

 

Zamknięcie listy zgłoszeń

- 20.05.2020 zgłoszenia pocztą (data stempla pocztowego)

- 22.05.2020, godz. 24:00 zgłoszenia online

Potwierdzenie zgłoszenia

Po wpłynięciu odpowiedniej opłaty startowej, nastąpi wpis na internetową listę uczestników, która jest  potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach. Lista uczestników znajduje się na stronie www.europamarathon.de

 

Wydawanie numeru startowego / zgłoszenia po terminie

Wydawanie akcesoriów startowych / przyjmowanie zgłoszeń po terminie nastąpi w sobotę, dnia 06.06.2020 r.  od godz. 14.00 do 20.00 i w niedzielę, dnia 07.06.2019 r. od godz. 07.00 do 45 min przed startem  w danej dyscyplinie w Gimnazjum Augustum-Annen na ul. Annengasse 4 w Görlitz.

Opłatę startową za zgłoszenie po terminie należy zapłacić gotówką.

Pomiar czasu

Czas mierzony będzie chipem jednorazowym, umieszczonym w numerze startowym .

 

Tylko rolkarze: na 21,9 km i 11,6 km otrzymają dodatkowy chip wielorazowy, za który zostanie pobrana kaucja w wysokości 20 €, która zostanie zwrócona po oddaniu chipa.

 

Noclegi

Görlitz-Information:

Telefon: +49 – 3581 - 47 57 25;  fax: +49 – 3581 - 47 57 27;  mail: goerlitzinformation@europastadt-goerlitz.de

W Zgorzelcu: http://www.nowotelstopandsleep.pl/;   sakis_2@wp.pl;   Tel.  516 034 034

Rabat 10 % dla uczestników 17. Europamarathonu 2020.

 

Zakwaterowania turystyczne

Istnieje możliwość darmowego noclegu w sali gimnastycznej Gimnazjum  Augustum-Annen od soboty, dn. 06.06.2020 r. do niedzieli, dn. 07.06.2020 r. Należy

wtedy mieć ze sobą śpiwór i materac.

Dojazd

Dojazd autostradą A4, drogami krajowymi:  B112; B99; B6 w kierunku centrum miasta.

Możliwości bezpłatnego parkowania na Obermarkt, Christoph-Lüders-Str.; Wilhelmsplatz w Görlitz,  w sobotę od godz. 16.00 i całą niedzielę.

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Warunki dotyczące odpowiedzialności cywilnej podane są na formularzu zgłoszeniowym.

 

Kontakt:

Europamarathon                                            Telefon:  0049-3581-66 78 00

-Geschäftstelle-                                              Fax:       0049-3581-76 45 88

Elisabethstr. 42/43                                          E - mail: info@europamarathon.de

02628 Görlitz