12. Bieg przy Pochodniach Mostami          Rezultaty

Biegi parami w świetle reflektorów 2017 / 2018     Rezultaty


 

Regulamin biegu

15. Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 2018

 

Organizator:

Europamarathon Görlitz - Zgorzelec e.V.

Urząd Miasta Zgorzelec                                                                             Trasa

                                                                         

Miejsce, data                    Görlitz-Zgorzelec,03.06.2018

Start, meta                      Elisabethstraße Görlitz

 

02.06.2018                       od godz. 17.30 do 21.00 „Spaghetti-Party” na „Elisabethplatz” w Görlitz

 

28.05.2017 r. Czasy startów (zastrzega się możliwość zmian)

 

09:00                      Maraton rowery jednokołowe

09:05                      Maraton bieg

10:10/10:12            Półmaraton: rolki, rowery ręczne, hulajnogi

09:20                      Półmaraton bieg

10:50/10:52            Bieg na 5 km; chód na 5 km

11:30/11:32            Bieg na 10 km IKK classic; chód na 10 km

14:00                      2,3 km rolki (do 13 lat)

14:15                      2 km bieg (do 13 lat)

14:45                      Bieg dla dzieci Landskron Brause-Sausen na 400 m (do 7 lat)

                           

Zakończenie biegów: godz. 15:10

 

Trasa biegu

Transgraniczny bieg okrężny Niemcy - Polska – Niemcy po asfaltowych ulicach o profilu falistym.

Trasa biegu jest urzędowo zmierzona i posiada aktualny atest.

 

Uprawnienie do uczestnictwa

Europamarathon Görlitz - Zgorzelec będzie przeprowadzony wg ustaleń Niemieckiego  Związku Lekkiej Atletyki (DLV). Rolkarze, rowery ręczne i hulajnogi startują zgodnie z wymogami swoich związków sportowych.

Start  jest otwarty dla biegaczy/biegaczek z roczników:

 

2000 i starsi   - maraton bieg                                                                                                       2002 i starsi   - półmaraton bieg

2004 i starsi   - półmaraton rolkarze                                                                           

2008 i starsi   - bieg na 10 km                                                                                                      2010 i starsi   - bieg na 5 km

2005 i młodsi - bieg na 2 km / rolki na 2,3 km

2011 i młodsi - bieg dla dzieci na 400 m                                                                                                                                                 

Eskortowanie zawodnika na rowerze jest zabronione i prowadzi do jego dyskwalifikacji. Możliwa jest indywidualna zgoda Organizatora na w/w eskortę.

 

Podział na klasy / klasyfikacje

Uczestników na wszystkich dystansach podzielono na grupy wiekowe wg DLV.

Zawodników na rolkach podzielono wg klasyfikacji DRIV.

Zawodnicy na rowerach ręcznych wg klasyfikacji: pozycja leżąca / klęcząca.

Chodziarze na 5 i 10 km otrzymają dyplom uczestnictwa z osiągniętym czasem.

 

Dla osób na rolkach kask jest obowiązkowy. Poza tym zaleca się posiadanie ochraniaczy na kolana i łokcie.

 

Zrzeczenie się prawa do startu

Jeśli po dokonaniu zgłoszenia nie skorzysta się z prawa do startu, to nie istnieje roszczenie do zwrotu opłaty startowej. Opłata  zostanie przeznaczona na organizację imprezy.

 

Dekoracja zwycięzców / nagrody

Za zajęcie miejsca od 1 - 6 w klasyfikacji łącznej we wszystkich dyscyplinach (k/m) zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe (nie dotyczy chodziarzy i biegu na 400 m).

Bieg na 2 km oraz rolki na 2,3 i 4 km -  nagrody rzeczowe : miejsca 1- 6 w kategoriach wiekowych.

 

Czasy ceremonii wręczenia nagród można znaleźć na tablicach ogłoszeń.

Prosimy zwycięzców o przestrzeganie czasów dekoracji.

 

Każdy uczestnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Około 25 minut po dobiegnięciu zawodnika do mety nastąpi wydruk dyplomu uczestnictwa w zawodach.

Wydruk poprzez internet możliwy będzie od dnia 06.06.2018.

 

Wyniki

Wyniki będą opublikowane w internecie. Nieoficjalne wyniki zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów na terenie Biura Zawodów, na wywieszonych listach.

 

Tabela opłat startowych w tym opłata za chip.

 

Data zgłoszenia        Maraton    Półmaraton     10 km      5 km       2 km   400 m

 

Do 04.02.2018         100 zł           80 zł            60 zł       30 zł       10 zł     0 zł

Do 08.04.2018         120 zł         100 zł            70 zł       35 zł       10 zł     0 zł

Do 20.05.2018         140 zł         120 zł            80 zł       40 zł       15 zł     0 zł

Po terminie 

02./03.06.2018        160 zł         140 zł            90 zł       50 zł       20 zł     0 zł

 

Dodatkowo można zakupić:

koszulkę bawełnianą dla dzieci w cenie 20 zł  i dla dorosłych w cenie 30 zł;

koszulkę do biegania dla dzieci w cenie 40 zł i dla dorosłych w cenie 80 zł                                                                                                                                  

Kwotę za koszulkę(i) należy wpłacić razem z opłatą startową.

 

Dane dla dokonania przelewu bankowego / wpłaty opłaty startowej.

Właścicielem konta jest:

Biegowe Stowarzyszenie EDI-TEAM Zgorzelec

Konto: Plus – Bank S.A.   84 1680 1235 0000 3000 1591 6952

 

Tytułem: opłata startowa za.......(obowiązkowo podać dystans oraz nazwisko i imię zawodnika lub numer startowy podany w mailu zwrotnym po rejestracji przez internet).

Przy przelewie bankowym  / wpłacie do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.  Zgłoszenia bez opłaty startowej będą kasowane po 10 dniach od daty rejestracji !!

Istnieje możliwość ponownego zgłoszenia.

 

DATA  WPŁYWU  OPŁATY  STARTOWEJ  STANOWI  DATĘ  ZGŁOSZENIA !!

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie może nastąpić tylko pocztą na podstawie kompletnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego lub online pod adresem internetowym:

www.europamarathon.de

Od zawodników nieletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego.

Zgłoszenia telefoniczne, faksem lub mailem nie będą brane pod uwagę!

 

Zamknięcie listy zgłoszeń

18.05.2018 zgłoszenia pocztą (data stempla pocztowego)

20.05.2018, godz. 24:00 zgłoszenia online

 

Potwierdzenie zgłoszenia

Po wpłynięciu odpowiedniej opłaty startowej, nastąpi wpis na internetową listę uczestników, która jest  potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach. Lista uczestników znajduje się na stronie www.europamarathon.de

 

Wydawanie numeru startowego / zgłoszenia po terminie

 

Wydawanie akcesoriów startowych / przyjmowanie zgłoszeń po terminie nastąpi w sobotę, dnia 02.06.2018 r.  od godz. 14.00 do 20.00 i w niedzielę, dnia 03.06.2018 r. od godz. 07.00 do 45 min przed startem  w danej dyscyplinie w Gimnazjum Augustum-Annen na ul. Annegasse 4 w Görlitz.

 

Opłatę startową za zgłoszenie po terminie należy zapłacić gotówką.

 

Pomiar czasu

Czas mierzony będzie chipem jednorazowym, umieszczonym w numerze startowym .

Tylko rolkarze, zawodnicy na rowerach ręcznych, hulajnogach i rowerach jednokołowych na półmaraton otrzymają dodatkowy chip wielorazowy, za który zostanie pobrana kaucja w wysokości 20 €, która zostanie zwrócona po oddaniu chipa.

                                                                                                                        

Noclegi

Oferty w Görlitz:  www.europamarathon.de/Hotels

Görlitz-Information:

Telefon: +49 – 3581 - 47 57 25;  fax: +49 – 3581 - 47 57 27;  mail: goerlitzinformation@europastadt-goerlitz.de

 

W Zgorzelcu: http://www.nowotelstopandsleep.pl/;   sakis_2@wp.pl;   Tel.  516 034 034

Rabat 10 % dla uczestników 15. Europamarathonu 2018

 

Zakwaterowania turystyczne

Istnieje możliwość darmowego noclegu w sali gimnastycznej Gimnazjum  Augustum-Annen od soboty, dn. 02.06.2018 r. do niedzieli, dn. 03.06.2018 r. Należy wtedy mieć ze sobą śpiwór i materac.

 

Dojazd

Dojazd autostradą A4, drogami krajowymi:  B112; B99; B6 w kierunku centrum miasta.

Możliwości bezpłatnego parkowania na Obermarkt, Christoph-Lüders-Str.; Wilhelmsplatz           

w Görlitz,  w sobotę od godz. 16.00 i całą niedzielę.

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Warunki dotyczące odpowiedzialności cywilnej podane są na formularzu zgłoszeniowym.

 

Kontakt:

Europamarathon                                  Telefon: 0049-3581-66 78 00

-Geschäftstelle-                                   Fax:     0049-3581-76 45 88

Elisabethstr. 42/43                                mail: info@europamarathon.de

02628 Görlitz

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

 

Uczestnicząc w zawodach uznaję wyłączenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów za szkody wszelkiego rodzaju. Nie będę wysuwał(a) roszczeń przeciwko organizatorom i sponsorom biegu, ani przeciwko miastom i gminom przy trasie biegu albo przeciwko ich przedstawicielom, jeżeli przez mój udział w biegu doznam strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek choroby), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie ambulatoryjne, ani za stacjonarne.

Oświadczam, że jestem zdrowy i posiadam wystarczające warunki kondycyjne. Zgadzam się na wyłączenie mnie z biegu, jeśli narażę się na ryzyko zaszkodzenia swojemu zdrowiu. Oprócz tego zgadzam się, aby podane w zgłoszeniu dane osobowe mogły być przekazywane dalej i w czasie Europamarathonu zrobione zdjęcia, filmy oraz wywiady mogły być publikowane w radiu, telewizji, reklamie, książkach i na fotokopiach bez roszczenia do wynagrodzenia. Potwierdzam wyraźnie prawidłowość wszystkich podanych przeze mnie danych. Jest mi wiadomo, że przekazywanie dalej mojego numeru startowego jak również zasłanianie tekstu reklamowego prowadzi do dyskwalifikacji.

Z powodu nieprzystąpienia lub nie odbycia się imprezy na skutek sił wyższych nie mam prawa do zwrotu opłaty startowej.

 

Niniejszym uznaję warunki uczestnictwa     w 15. Europamarathonie Görlitz - Zgorzelec 2018